polski english deutsch

Kruszenie Betonu

Proces kruszenia betonu, tzw. degradacji, możemy podzielić na dwa typy: mechaniczny i chemiczny.

Mechaniczne Kruszenie Betonu

Przy tego typu pracach, standardowo wykorzystujemy młoty hydrauliczne i elektryczne. Najczęściej z uwagi na wydajność i sprawność urządzeń młoty hydrauliczne montowane są na nośnikach z napędem spalinowym (BOBCAT S250H) lub elektrycznym (BROKK 90 i BROKK 260). Proces mechanicznego kruszenia betonu realizowany jest również przy zastosowaniu szczęk kruszących montowanych na maszynach wyburzeniowych lub mobilnych kruszarkach hydrauliczno – mechanicznych o napędzie spalinowym lub elektrycznym.


BROKK 260

BROKK 90

Bobcat z młotem wyburzeniowym

Chemiczne Kruszenie Betonu

W technice tej stosujemy specjalne bezwybuchowe - "ciche" środki chemiczne, które po przygotowaniu wlewamy do otworów uprzednio wykonanych w kruszonym materiale.

W skutek krystalizacji masa zalewowa zwiększa swoją objętość (nawet 6 – ciokrotnie) wywołując siły podłużne i poprzeczne powodujące liczne pęknięcia i rozwarstwienia struktury kruszonego materiału.

Skuteczność i uniwersalność tej metody jest nieoceniona w sytuacjach braku możliwości zastosowania metod kruszenia mechanicznego, bardziej inwazyjnego i uciążliwego dla środowiska ze względu na hałas i znaczne zapylenie.

Do wykonania usługi chemicznego kruszenia betonu wykorzystujemy np. Cevamit. Jest to bezwybuchowy materiał pęczniejący, służący do rozsadzania betonu, kamienia, żelbetu, skał, cegły i innych elementów nieplastycznych.

Użycie materiału pęczniejącego nie jest uciążliwe dla otoczenia i mieszkańców.

Cevamit miesza się z wodą i wlewa do otworów w rozsadzanym materiale. Po kilku godzinach środek pęcznieje, wywołując naprężenia o ciśnieniu do 50 MPa.

 

MARICO f.p. Cezary Zakrzewski
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 85
tel. / fax. (48) 629 72 47
kom. +48 601 333 643
e-mail: marico@marico.com.pl