polski english deutsch

Kompozytowe Wzmacnianie Konstrukcji

Systemy kompozytowego wzmacniania konstrukcji stosowane są wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania konwencjonalnych metod podnoszących wytrzymałość lub nośność istniejących obiektów. Na rynku najpowszechniej stosowane są systemy SIKA CARBODUR i S&P REINFORCEMENT.

Metoda kompozytowego wzmacniania konstrukcji oparta jest na wklejaniu taśm i mat węglowych za pomocą specjalnie zmodyfikowanych klejów. Wyklejanie "kompozytów" wykonuje się w ściśle określony sposób, oparty na obliczeniach wytrzymałościowych powstającego w ten sposób elementu. Włókna węglowe taśm i mat po sklejeniu z materiałem rodzimym mają tworzyć monolit, podnosząc jego parametry wytrzymałościowe.

Wytrzymałość stosowanych w tej metodzie włókien karbonowych jest nawet sześciokrotnie większa od wytrzymałości samego żelbetu.

 

Wzmacnianie konstrukcji

 

Systemy stosowane są do wzmacniania:

  • Stropów i płyt nośnych obiektów

  • Belek i podciągów żelbetowych

  • Dźwigarów i konstrukcji nośnej mostów i wiaduktów

  • Słupów konstrukcyjnych żelbetowych i stalowych

  • Murów i ścian z betonu lub cegły

Wzmacnianie konstrukcji

Wzmacnianie konstrukcji


Wytrzymałość systemów w różnych warunkach

Systemy kompozytowego wzmacniania konstrukcji zostały dokładnie zbadane i sprawdzone w ekstremalnie trudnych warunkach. Wytrzymałość elementów poddanych statycznym i dynamicznym obciążeniom w niskich i wysokich temperaturach, a także dużej wilgotności nie uległa obniżeniu. Podczas prób ogniowych nie stwierdzono powstawania dymu. Ze względu na uniwersalność zastosowań oraz możliwość dowolnego kształtowania, włókna węglowe znajdują coraz szersze zastosowanie w procesach wzmacniania konstrukcji opartych na tej metodzie.

 

MARICO f.p. Cezary Zakrzewski
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 85
tel. / fax. (48) 629 72 47
kom. +48 601 333 643
e-mail: marico@marico.com.pl