Kleje przeznaczone do układania posadzek wykonanych z drewna

Posadzki drewniane też mają swoje wymagania, więc do ich układania również są przeznaczone odpowiednie rodzaje klejów, tak jak ma to miejsce w przypadku innych materiałów. Oto kleje przeznaczone do ich układania:

1). Rozpuszczalnikowe – należy wiedzieć, że zawarte są w nich żywice syntetyczne. Przeznaczone są przede wszystkim do przyklejania średnich i dużych elementów, ale pod takim oto warunkiem – muszą posiadać budowę warstwową. Odpowiednio pasują więc do układania paneli albo finish-parkietu. Spośród wszystkich klejów, rozpuszczalnikowe posiadają najniższy współczynnik elastyczności. Mogą być stosowane z powodzeniem także na podłoża pomalowane wcześniej gruntem rozpuszczalnikowym.

2). Poliuretanowo-epoksydowe lub poliuretanowe – należy wiedzieć, że nadają się do przyklejania elementów o dowolnych rozmiarach, więc także mówimy w tym przypadku o długich deskach podłogowych. Kleje te w większości mają dość dobrą elastyczność, ale nieprzeciętnie (nietuzinkowo) elastyczne są jednoskładnikowe kleje poliuretanowe. Tych wymienionych na końcu lepiej nie stosujmy do układania lamparkietu, w którym elementy są łączone na styk. Trzeba wiedzieć, że do tego typu posadzki bezpieczniej (najwłaściwiej) będzie wybrać klej rozpuszczalnikowy z żywicami syntetycznymi lub poliuretanowy dwuskładnikowy. Posiadają one niższy współczynnik elastyczności w porównaniu do klejów poliuretanowych jednoskładnikowych. Kleje dwuskładnikowe poliuretanowo-epoksydowe możemy wykorzystać na podłoża zagruntowane preparatami epoksydowymi, poliuretanowymi lub lateksowo-epoksydowo-cementowymi. Kleje poliuretanowe dwuskładnikowe wymagają tego, aby wcześniej zagruntowane było podłoże preparatem poliuretanowym albo epoksydowym, natomiast jednoskładnikowe możemy nanosić również na podłoża pomalowane wcześniej gruntem dyspresyjnym lub lateksowo-epoksydowo-cementowym.

3). Dyspresyjne – należy wiedzieć, że to właśnie woda jest tą substancją, która jest rozcieńczalnikiem tego rodzaju klei. Możemy je śmiało wykorzystać z sukcesem do małych klepek, których długość dochodzi maksymalnie do 0,5 metra. Możemy nimi kleić także parkiet przemysłowy albo mozaikę parkietową. Pamiętajmy jednak o tym, że nie możemy ich wykorzystywać do układania niektórych gatunków drewna egzotycznego, na przykład: ipe, lapacho, iroko czy teku. Ponadto nie są one również polecane przez fachowców do układania klepek wykonanych z buku zwyczajnego (gatunek liściasty). Kleje dyspresyjne odznaczają się tym, że wykazują wysoki współczynnik elastyczności. Z dużą ostrożnością (uwagą) należy się obchodzić z dyspresyjnymi klejami proszkowymi. Samodzielnie się je rozrabia i czasem dość łatwo przedawkować użytą do ich rozrabiania wodę. Warto dodać, że, kleje dyspresyjne wymagają też zastosowania wcześniej preparatów dyspresyjnych do gruntowania podłoża.

Ponadto trzeba dodać, że kleje powinniśmy dobierać przede wszystkim do wielkości mocowanych elementów. O ile jednak tym do dużych desek możemy kleić także małe klepki, zasada ta nie działa w drugą stronę. Klej do klepek nie będzie nadawał się do desek. Rozprowadzamy go po podłożu pacą zębatą. Wysokość jej zębów dobieramy do rodzaju posadzki. Jeśli ma to być parkiet grubości 1,5 cm, stosujemy wówczas pacę o wysokości zębów około 4 mm. Natomiast przy deskach grubości 2,2 cm zęby powinny mieć 8-10 mm. Jednorazowo możemy nakładać tylko tyle kleju, by przymocować kilka rzędów klepek lub kilka desek. W zależności od rodzaju kleju różny jest czas oczekiwania od ułożenia do pełnego użytkowania posadzki. Większość klejów rozpuszczalnikowych i dyspresyjnych osiąga pełną wytrzymałość co najmniej po upływie trzech dni. Kleje poliuretanowe znów już po blisko 24 godzinach czasu. Po upływie tego czasu, jeśli użyliśmy drewna surowego, czeka nas jeszcze cyklinowanie i wykańczanie posadzki.